I Web Plaza
Image default
Business / Marketing and Advertising

De Arbowet, één en al regels.

De werkgever heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat je gezond en veilig kan werken. Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers hiertoe verplicht. In het arbobeleid staan alle verplichtingen beschreven waar de werkgevers zich aan moeten houden. Deze is opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers zoals de ondernemingsraad, personeelsvereniging en vakbonden. Diverse arbodiensten controleren bij bedrijven of er gehouden wordt aan de arbowetgeving. In deze wetgeving zijn diverse verplichtingen opgenomen waaraan de werkgevers zich binnen organisaties moeten houden. Deze verplichtingen kunnen bestaan uit, bijvoorbeeld de ontwikkeling en uitvoering van arbeidsomstandigheden. Ook is het van belang dat alle werkplekken voldoen aan de wettelijke richtlijnen en het moet gemeld of geregistreerd worden zodra er ongevallen of ziekte plaatsvinden die gerelateerd aan het werk zijn. Veiligheid bieden staat dus eigenlijk voorop bij de werkgevers. De gevaren moeten aangepakt worden op het gebied van de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Hieraan kan het minimaliseren van afbreukrisico’s gekoppeld worden richting de externe partijen, zoals klanten of bezoekers.  Als je als werknemer naar aanleiding van een reorganisatie verplicht bent om te solliciteren naar een andere baan binnen een ander bedrijf kan een assessment bureau de selectie hiervan verzorgen voor de werkgevers. Hierover staan echter geen regels beschreven in de Arbowet. Door deze assessments uit te voeren bij de selectie van nieuw personeel kun je nagaan wat de specialiteiten en persoonlijkheden zijn van de toekomstige werknemers, zodat je weet wie en wat je binnenhaalt binnen de organisatie. Het is wel aan te raden om de diverse bureaus te vergelijken met elkaar om te kijken welke voordelen het met zich meeneemt. Hierdoor kun je een snel inzicht krijgen in de beste prijs- en kwaliteitsverhoudingen.   Het is mogelijk dat ene extern bureau dit nagaat voor je, zodat er rekening gehouden wordt met de wettelijke kwaliteitseisen en de mogelijke kostenbesparingen.

https://loopbaannederland.nl/