I Web Plaza
Image default
Business / Marketing and Advertising

Het welzijn van de koe

Het welzijn van de koe, en dan specifiek de stal van koe, dat is wat hier aan bod komt in dit artikel. De stal van een koe is bepalend voor het welzijn van de koe. Koeien zijn sociale dieren, ze helpen elkaar met het wassen van de huid, maar hebben ook ruimte voor zichzelf nodig. Een koe heeft ruimte nodig om zich op haar gemak te voelen. Deze ruimte moet minstens 3 meter zijn voor een koe om zich comfortabel te voelen. Als er iets is binnen deze drie meter, kan dit als een hinderlijk obstakel worden beschouwd. Dit obstakel zal een negatieve invloed hebben op het gedrag van de koe, waardoor problemen met bijvoorbeeld andere koeien kunnen ontstaan.

Om ervoor te zorgen dat de koeien geen problemen veroorzaken in de stal, is het noodzakelijk om een sta- en ligplaats te maken voor de koeien die ruimte genoeg biedt om zich comfortabel te voelen. Deze stal inrichting moet aan bepaalde eisen voldoen zoals het ‘matras’, de vloer en de afmetingen van het hek. Daarnaast is de CCI ook een belangrijke indicator van het welzijn van de koeien. Deze indicator komt aan het einde van het artikel aan bod.

Om voor een perfect cowhouse te zorgen moet het matras aan een aantal eisen voldoen. Het moet niet poreus zijn, niet glad zijn (hierdoor kan de koe uitglijden) en moet verend zijn. Daarnaast moet de vloer droog en schoon zijn. Dit om te voorkomen dat er problemen met de klauwen van de koeien ontstaan. De zogeheten klauwproblemen zorgen ervoor dat koeien meer en sneller gaan liggen en dit heeft slechte gevolgen voor de koe.

Het liggen van de koe heeft te maken met de CCI. CCI staat voor cow comfort index. Deze index laat de mate van comfort onder de koeien in de stal zien. Het gaat hierbij om het aantal koeien dat ligt tegenover het aantal koeien dat staat. De norm die hierbij aangehouden moet worden is 85%. Ligt het percentage hoger dan 85% dan is er een probleem met de koeien, meestal is dit kreupelheid.

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl/