Menu

Leadgeneratie en kundenakquise ondersteunen met online marketing

juli 27, 2015 - Business / Marketing and Advertising
Leadgeneratie en kundenakquise ondersteunen met online marketing

Er bestaan heel wat misverstanden over de ware betekenis van marketing ten behoeve van het werven van nieuwe klanten, ook wel leadgeneratie voor leads genoemd. Tegenwoordig spreekt men ook wel eens over ondersteuning bij leadgeneratie. Sommigen denken dat marketing een soort veredelde verkoop is, of een ander woord voor reclame. Verkoop en reclame zijn inderdaad belangrijke marketing activiteiten, maar marketing omvat veel meer dan dat. Zeker in het huidige digitale tijdperk is marketing veel meer dan verkoop en reclame. Leadgeneratie voor leads via het internet kan (lees eigenlijk moet) ondersteund worden door een aantal marketing activiteiten, waarbij online marketing (ook wel internet marketing genoemd) het belangrijkste onderdeel is.

Online marketing en leadgeneratie

Het voorbeeld van de geslaagde introductie van Mona-toetjes maakte dat al duidelijk. Dikwijls vormt marketing de basis van een succesvolle ondernemingsstrategie. Indien het internet in die tijd zo een onderdeel uit had gemaakt van de maatschappij, dan was online marketing (naast de traditionele marketing) zwaar ingezet. Sinds internet een integraal onderdeel van ons bestaan is geworden en dat geldt zeker ook voor het bedrijfsleven, is online marketing waar het om draait. Dit geldt ook voor leadgeneratie voor leads. Het is bewezen dat meer dan 80% van de bedrijfsbesluiten eerst getoetst worden op het internet. Wanneer daar goed op geanticipeerd wordt met behulp van online marketing, kan men ook leads werven en leadgeneratie promoten. Zelfs met een goed product en veel reclame-ondersteuning is het maken van winst allerminst zeker. In de concurrentiestrijd is het uiteindelijk de consument die bepaalt welke onderneming wint of verliest. Toen bijvoorbeeld onlangs de consumentenvoorkeur op de toetjesmarkt verschoof van ‘veel’ (gezinsverpakkingen) naar ‘lekker’ (meer afwisseling), speelde Mona daar slagvaardig op in door het aantal kleine verpakkingen op te voeren tot 40 procent en het assortiment uit te breiden tot 70 verschillende produkten. Produktietechnisch zou het uiteraard eenvoudiger zijn een beperktere keuzemogelijkheid te bieden. ‘Maar marketing gaat vóór produktie’‚ aldus Mona-directeur Hogenes, die nauwkeurig bepaalde markttrends volgt om alert op nieuwe ontwikkelingen te kunnen reageren. Ook hecht hij veel betekenis aan marktonderzoek: het zuivelbedrijf laat regelmatig — via bureaus als Nielsen en Attwood — gegevens verzamelen die het in staat stellen om bestaande produkten aan de veranderende consumentensmaak aan te passen en van tijd tot tijd nieuwe artikelen te introduceren. We moeten hierbij wel oppassen dat marketingmensen zichzelf te serieus beginnen te nemen.

Leadgeneratie vanuit doelgroep gezien

Zij trachten altijd te weten waar de klant op zit te wachten. Er zijn zeer veel voorbeelden van producten en diensten die zijn geïntroduceerd en nog sneller zijn afgevoerd. Waarom? Omdat de consument er behoefte aan had of het product was te duur in verhouding tot wat de consument er uiteindelijk voor kreeg. Goede marketeers weten een behoefte van de klant te vertalen naar de producten- en diensten bedenkers in de eigen organisatie. Indien de (online) marketeers begrijpen naar wat voor leads de bedrijven opzoek zijn, werkt leadgeneratie voor leads perfect.