I Web Plaza
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement en re-integratie tweede spoor

Re-integratietrajecten zijn er om bedrijven en werknemers in staat te stellen een goed herstel te bieden aan werknemers die lijden aan een beperking of deze te helpen in kaart te brengen met wat zij wel nog kunnen qua werk. Dit is een proces waarmee werknemers met beperkingen worden geholpen om terug te keren naar een zinvolle loopbaan. In dit artikel gaan we in op de kern van een re-integratietraject, waarom het belangrijk is en hoe het bedrijven kan helpen om de productiviteit te verhogen.

De fundamentele basis van een re-integratietraject is om een werknemer te helpen zich te herstellen van een beperking of handicap die een negatieve invloed heeft gehad op hun werkprestaties of, wanneer dat niet of onvoldoende mogelijk is, te begeleiden naar een nieuwa baan waarin hij met zijn beperking wel kan werken. Een re-integratietraject bestaat uit een aantal verschillende stappen die bedrijven kunnen volgen om hun werknemers te helpen hun productiviteit te verbeteren of te helpen aan een nieuwe baan. Dit laatste wordt ook wel re-integratie tweede spoor of spoor 2 re-integratie genoemd.  Dit proces begint met het identificeren van de beperking waarmee de medewerker te maken heeft, waarna er een plan wordt gemaakt om deze beperking te overwinnen en/of de route richting nieuw werk te bepalen. Een andere belangrijke stap is het bepalen van een tijdlijn voor het proces, waarbij wordt bepaald wanneer de werknemer in staat zal zijn om weer aan het werk te gaan.

Daarnaast is een re-integratietraject ook belangrijk om de productiviteit van het bedrijf te verhogen. Wanneer een bedrijf een goed herstel kan bieden aan een werknemer met een beperking, betekent dit dat de werknemer weer in staat zal zijn om zijn of haar werkzaamheden te hervatten. Dit kan een aanzienlijke verbetering betekenen voor de productiviteit en prestaties van het bedrijf.

Outplacement- of re-integratiebureau

Meestal wordt een re-integratietraject uitgevoerd door een outplacement- of re-integratiebureau. Een dergelijk bureau begeleidt de medewerker tot aan de nieuwe baan of tot aan nieuw arbeidsperspectief dat naar ieders tevredenheid ingevuld is en zonodig nog verder. De begeleiding is zeer systematisch. De werknemer weet in welke fase hij of zij zit en overziet de eigen vooruitgang. Meestal is er sprake van de volgende fases:

Fase 1: Het koersonderzoek reflectie;

Fase 2: Coaching en training;

Fase 3: Externe oriëntatie;

Fase 4: Baanverwerving.

De medewerker krijgt opdrachten ter inzicht en reflectie in zichzelf en zal voortdurend de markt in de gaten houden en zonodig vacatures gebruiken om zichzelf te presenteren. Ook de vraag naar zingeving in het leven neemt vaak een centrale plaats in dit traject.

De medewerker kwaliteiten en beperkingen leren inzien. De medewerker leert inzien welke plaats en waarde deze kan hebben op de arbeidsmarkt waardoor hij of zij voldoende zelfvertrouwen aankweekt voor het (her)betreden van de arbeidsmarkt.

De privé situatie wordt zonodig meegenomen in de begeleiding. Eventuele psychische vragen benadert het outplacement- of re-integratiebureau therapeutisch. 

Rapportage van het traject vindt plaats naar de wensen van de opdrachtgever en zal altijd in overleg met de weknemer plaatsvinden.

 

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl