I Web Plaza
Image default
Business / Marketing and Advertising

Duurzame inzetbaarheid

Veel Nederlanders vinden dat de arbeidsvoorwaarden van de toekomst minder moeten afhangen van automatische periodiek gebaseerd op leeftijd en op de dienstjaren. Arbeidsvoorwaarden moeten zich namelijk steeds meer richten op duurzame inzetbaarheid, maar hoe doen we dit? Hieronder zullen vijf stappen worden weergegeven die kunnen zorgen voor die duurzame inzetbaarheid binnen de arbeidsvoorwaarden.

Allereerst moet je onafhankelijk van de leeftijd gaan belonen, er moet gekeken worden naar de waarde en de inzetbaarheid van de werknemers, de leeftijd hoeft daar niet altijd iets mee te maken hebben. Ten tweede is het belangrijk om ontziebepalingen te gaan afschaffen, één voorbeeld zijn de seniorendagen die zich vanaf een bepaalde leeftijd voordoen, dit draagt namelijk niet bij aan een duurzame inzet. Het zorgt ervoor dat de loonkosten, van vooral ouderen, worden verhoogd. Deze middelen kunnen ook ergens anders voor worden ingezet. Het houden van drie ontwikkelingsgesprekken in drie varianten is ook zeker verstandig. Deze drie varianten kunnen gaan over ontwikkelingen binnen de huidige functie, ontwikkelingen om zich ergens anders binnen de huidige organisatie te ontwikkelen of met betrekking op de ontwikkelingen om zich buiten de organisatie verder te gaan ontwikkelen. Ten vierde moet natuurlijk de duurzame inzetbaarheid worden vergroot, inzetten op de vitaliteit is ook goed voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie. Ten slotte de functie-aanpassing. Medewerkers die bijvoorbeeld niet meer bij de huidige functie inzetbaar zijn, kunnen indien mogelijk, in een andere functie binnen de organisatie aan de slag gaan tegen een beloning die gekoppeld is aan de nieuwe functie die zij gaan betreden. Wanneer er dus meer duurzame inzetbaarheid in arbeidsvoorwaarden moet voorkomen, dan zijn deze punten hier boven zeker geschikt.

Carrierepoort kan u meer informatie hierover geven. Kijk anders even op www.carrierepoort.nl. Daar vindt u voldoende informatie en wilt u iets aan uw loopbaan doen dan kunnen zij u daar ook zeker mee helpen.

http://carrierepoort.nl/