I Web Plaza
Image default
Business / Marketing and Advertising

De criteria bij segmentatie

Waar dient het segmenteren voor?

Het is voor dat je een marketingmix opstelt is het belangrijk om de markt te segmenteren. Segmenteren is het opdelen van de markt in verschillende specifieke segmenten. Een segment is een groep afnemers die overeenkomen op een aantal kenmerken. Consumenten verschillen van elkaar en reageren natuurlijk allemaal verschillend op de marketingmix. Om een effectieve invulling hieraan te kunnen geven dienen de segmenten goed geïdentificeerd te worden. Daardoor kunnen de verschillende groepen klanten op een zeer effectieve manier benaderd worden. 

Demografische criteria

Bij de demografische criteria spelen verschillende elementen een belangrijk rol, zo is het inkomen een bepalend element, denk hierbij aan auto’s, huizen en bankwezen. Tevens hangt het ook af van welke sociale klasse mensen hebben. Niet weg te denken uit de demografische criteria is de leeftijd, dit hangt ervan af welke mensen een rollator zouden kopen en welke leeftijdsklasse niet. Tevens is de gezinscyclus van belang bij de demografische criteria. Ten slotte wordt er gekeken naar het ras en de goddienst, denk hierbij aan de verkoop van cosmetica en alcohol. 

Geografische criteria

Bij de geografische criteria spelen ook een aantal elementen mee bij de segmentatie van de markt. Zo is de postcodesegmentatie een belangrijk element bij deze criteria. Tevens is de geografische segmentatie vanzelfsprekend van belang, denk hierbij aan banken en de overheid.  

Psychografische criteria

Bij de psycografische criteria wordt er gekeken naar de psychografische marktsegmentatie. Een voorbeeld hiervan: op basis van verkregen informatie speelt een bank in op de wensen van de klant. Tevens wordt er gekeken naar de persoonlijkheid van de potentiële klant.

Gedragssegmentatie

Gedragssegmentatie is een systeem om mensen in een bepaalde markt in groepen te verdelen op basis van het feitelijke gebruik, de mate van merktrouw en koopbereidheid. Verder worden de mensen ingedeeld op basis van grond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gebruiksstatus en gebruikssituaties 

http://www.teamnijhuis.nl